1

The 2-Minute Rule for tinder 88

News Discuss 
คุณสามารถแก้ไขข้อมูลวิธีการชำระเงินของคุณได้โดยการใช้งานเครื่องมือในเมนูการตั้งค่า แล้วไปตามลิงก์เพื่อปล่อยให้การอัพเกรดของคุณหมดอายุลงไปเอง ทั้งนี้ หากการชำระเงินนั้นทำการประมวลผลไม่สำเร็จเนื่องจากมีการหมดอายุ มีจำนวนเงินไม่เพียงพอ หรือโดยประการอื่น คุณจะยังคงต้องเป็นผู้รับผิดชอบต่อจำนวนใดๆ ที่ยังไม่ได้รับชำระ และอนุญาตให้เรายังคงเรียกเก็บเงินผ่านวิธีการชำระเงินได้ต่อไป ทั้งนี้ ตามที... https://henrye080azv9.sunderwiki.com/user

Comments

    No HTML

    HTML is disabled


Who Upvoted this Story